Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 50 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 05/07/2022 11:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 581/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 50 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Hành chính;
2. Ông Trần Quỳnh, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật Tư vấn;
3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Nhân viên Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Tư vấn;
4. Ông Nguyễn Phúc Ký, Nhân viên Hoá nghiệm, Phòng Kỹ thuật Tư vấn;
5. Ông Hoàng Ngọc Vân, Nhân viên Hoá nghiệm, Phòng Kỹ thuật Tư vấn;
6. Ông Ngô Quyền, Nhân viên, Phòng Tổ chức Hành chính;
7. Ông Lê Hải Linh, Nhân viên, Phòng Tổ chức Hành chính;
8. Bà Hồ Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế hoạch Kinh doanh;
9. Bà Lê Thị Thu Hương, Nhân viên, Phòng Tài chính Kế toán;
10. Ông Ngô Quang Trinh, Nhân viên Kế hoạch-kỹ thuật, Trung tâm Kiểm định đồng hồ và chống thất thoát;
11. Bà Đoàn Thị Hằng, Nhân viên Kiểm định, Trung tâm Kiểm định đồng hồ và chống thất thoát;
12. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phụ trách Kế hoạch kỹ thuật, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
13. Bà Võ Thị Sáu, Công nhân Ghi – thu, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
14. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Công nhân Ghi – thu, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
15. Ông Trần Minh Đức, Công nhân Quản lý và sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
16. Ông Đỗ Văn Nhãn, Công nhân Quản lý và sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
17. Ông Lê Hồng Quân, Công nhân Quản lý và sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
18. Ông Dương Đức Thanh, Công nhân Quản lý và sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
19. Ông Hoàng Ngọc Ái, Công nhân Quản lý và sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
20. Ông Trịnh Văn Hưng, Tổ phó Tổ Vận hành, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
21. Ông Nguyễn Văn Huynh, Công nhân Vận hành, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
22. Ông Lê Hữu Khiêm, Công nhân Vận hành, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
23. Ông Đoàn Văn Chữ, Công nhân Vận hành, Xí nghiệp Nước sạch Đông Hà;
24. Ông Đinh Mạnh Khương, Phụ trách Xí nghiệp Xây lắp;
25. Bà Trần Nguyễn Hạnh Nhân, Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp Xây lắp;
26. Ông Ngô Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Lắp đặt 2, Xí nghiệp Xây lắp;
27. Bà Trần Thị Liêu, Công nhân Lắp đặt, Xí nghiệp Xây lắp;
28. Bà Hồ Thị Ánh, Công nhân Lắp đặt, Xí nghiệp Xây lắp;
29. Ông Nguyễn Thanh Hải, Công nhân Lắp đặt, Xí nghiệp Xây lắp;
30. Bà Hồ Thị Minh Lý, Công nhân Lắp đặt, Xí nghiệp Xây lắp;
31. Bà Hồ Thị Thu Hà, Công nhân Lắp đặt, Xí nghiệp Xây lắp;
32. Ông Trần Thái Tuyền, Tổ trưởng Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
33. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công nhân Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
34. Ông Lê Văn Bình, Công nhân Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
35. Ông Võ Như Vịnh, Công nhân Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
36. Ông Nguyễn Hữu Quang, Công nhân Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
37. Bà Trần Thị Thịnh, Công nhân Ghi – thu, Xí nghiệp nước sạch đường 9;
38. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
39. Ông Nguyễn Đại Lâm, Phó giám đốc, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
40. Ông Lê Tiến Hùng, Tổ trưởng Tổ Vận hành - Lắp đặt, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
41. Ông Hồ Văn Liệu, Công nhân Vận hành - Lắp đặt, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
42. Ông Nguyễn Đức Chính, Công nhân Vận hành - Lắp đặt, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
43. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Công nhân Vận hành - Lắp đặt, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
44. Ông Phạm Xuân Thanh, Tổ trưởng Tổ Sữa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
45. Ông Hồ Minh Hải, Công nhân Sửa chữa mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
46. Bà Nguyễn Thị Lan, Công nhân Ghi – thu, Xí nghiệp Nước sạch Bến Hải;
47. Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc, Xí nghiệp Nước sạch Triệu Hải;
48. Ông Thái Hưng Vinh, Tổ phó Tổ Vận hành - Lắp đặt - Quản lý mạng đường ống, Xí nghiệp Nước sạch Triệu Hải;
49. Bà Đinh Thị Ngọc Anh, Tổ trưởng Ghi – thu, Xí nghiệp Nước sạch Triệu Hải;
50. Bà Nguyễn Thị Huệ, Công nhân Ghi – thu, Xí nghiệp Nước sạch Triệu Hải.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 581/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)