Bộ Xây dựng cho ý kiến về công nghệ trạm xử lý nước thải của KCN An Phát 1

Thứ tư, 04/01/2023 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 cho ý kiến về công nghệ trạm xử lý nước thải của KCN An Phát 1.

Theo đó, dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là Khu công nghiệp An Phát 1) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 (trong đó có phê duyệt kèm theo thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ của trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp An Phát 1).

Bộ Xây dựng đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Phát 1 tại Thông báo số 42/HĐXD-QLDA ngày 17/02/2022. Theo đó, trạm xử lý nước thải trong Khu công nghiệp An Phát 1 được xây dựng với quy mô, công suất 4.100 m3/ngày đêm, sử dụng công nghệ SBR là công nghệ đã và đang sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Việc áp dụng công nghệ cho máy xử lý nước thải do Chủ đầu tư quyết định (vốn của công ty) phải phù hợp với phương án dây chuyền công nghệ đã được mô tả và đánh giá trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt.

Căn cứ vào các điểm nêu trên, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về công nghệ xử lý nước thải do công ty lựa chọn phù hợp với dây chuyền công nghệ đã được đánh giá và đảm bảo chất lượng xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_26-BXD-HTKT_04012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 26/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)