Hướng dẫn về số lượng căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một dự án nhà ở

Thứ hai, 07/11/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5014/BXD-QLN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về số lượng căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một dự án nhà ở.

Tại Điều 161 của Luật Nhà ở 2014 và các Khoản 2, 3, 4 Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở chỉ có quy định về tổng số nhà ở (căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài (có thể một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài) được phép sở hữu. Cụ thể là không vượt quá 30% số căn hộ tại mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư trên một địa bàn; trường hợp là nhà riêng lẻ tại dự án thì được sở hữu không vượt quá 10% số lượng nhà ở trong dự án và không vượt quá 250 căn trong tổng số nhà ở riêng lẻ tại các dự án trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường. Pháp luật về nhà ở không quy định số lượng nhà ở mà mỗi cá nhân, tổ chức được sở hữu. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương căn cứ vào các quy định của pháp luật về nhà ở để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5014-BXD-QLN_07112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5014/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)