Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 cá nhân thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ năm, 13/10/2022 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 894/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 cá nhân thuộc Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Học viện;

2. Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học;

3. Bà Đỗ Thị Diễm, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Tạp chí;

4. Ông Hồ Anh Tuấn, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính;

5. Bà Đặng Thị Dinh Loan, Viên chức, Viện Kinh tế xây dựng và đô thị;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Viên chức, Trung tâm Dịch vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 894/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)