Minister of Construction Nguyen Thanh Nghi

Thứ năm, 08/04/2021 17:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Full name: NGUYEN THANH NGHI

Date of birth: August 12, 1976

Native place: Ca Mau Province

Education background: Doctor of Construction Engineering Science

Central Party Executive Committee member term XII, XIII

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)