Hướng dẫn bố trí công năng trường học phù hợp QCVN 06:2022/BXD

Thứ tư, 22/03/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 30/BQLDAĐTXD ngày 09/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm xin ý kiến về thiết kế công năng trường THCS đáp ứng yêu cầu của QCVN 06:2022/BXD.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1061/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 30/11/2022 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BXD ban hành QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, đã quy định tại H2, Phụ lục H liên quan đến bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập; Bảng H6 quy định: chiều cao của trường học phổ thông (nhóm F.4.1) có bậc chịu lửa bậc I và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0 thì chiều cao PCCC lớn nhất cho phép là 19 m, số tầng lớn nhất cho phép là 5 tầng. Theo đó, khi tiến hành thiết kế và xác định quy mô trường THCS chỉ được bố trí các phòng/lớp học dành cho học sinh từ tầng 5 trở xuống. Đối với các tòa nhà có chiều cao tầng, cao trên chiều cao cho phép được quy định tại Bảng H6, Phụ lục H (QCVN 06:2022/BXD), chức năng chính (các phòng học dành cho học sinh) của công trình phải được bố trí tại chiều cao cho phép. Phía trên chiều cao cho phép (nếu có) chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ.

Căn cứ quy định tại QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô-tô, trong các công trình trường học (nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F4.1), không được bố trí gara ô-tô tại tầng hầm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1061/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)