Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc mua bán nhà ở đối với tổ chức nước ngoài

Thứ tư, 01/02/2023 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 302/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến về việc mua bán nhà ở đối với tổ chức nước ngoài.

Pháp luật về nhà ở đã quy định cụ thể số lượng nhà ở mà tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà, ở tại Việt Nam thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm.

Tại điểm đ Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định trước khi hết thời hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê hoặc công trình không phải nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho thuê; được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước giao.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì tổ chức nước ngoài chỉ được bán lại nhà ở thuộc sở hữu của mình cho các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, không được phép kinh doanh nhà ở theo hình thức mua nhà ở để bán lại.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 302/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)