Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Thứ năm, 11/06/2020 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Baocaotaichinh-HUD(1).pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)