Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Sông Đà và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà

Thứ tư, 27/09/2017 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Sông Đà (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ TCT (Chi tiết tại Phụ lục số 02).

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_813-TCT-CLDT_23052017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)