Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (IDICO)

Thứ hai, 28/08/2017 13:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO); Văn bản số 7676/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp IDICO; Quyết định số 865/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Bán cổ phần lần đầu và Quyết định số 866/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO.

Thực hiện các quyết định trên, ngày 22 tháng 8 năm 2017, Ban chỉ chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO đã thông báo lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO công khai trên trang Web của Bộ Xây dựng và của Tổng công ty IDICO.

- Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ: 25 ngày kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2017 đến 17h00’ ngày 15 tháng 9 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Người nhận hồ sơ:

+ Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
•    Ông Phạm Văn Sơn - Chức vụ: Phó Vụ trưởng
•    Điện thoại: 024.39760539, số máy lẻ 204

- Tổng công ty IDICO
•    Ông Nguyễn Hồng Hải - Chức vụ: Kế toán trưởng
•    Điện thoại: 028.34388883

- Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO đã ký Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPcom gửi Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chính thức công bố Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (IDICO).


Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO

Tài liệu đính kèm bài viết
Ban cong bo thong tin IDICO-Viet (28-8-2017).pdfTải về
INFORMATION_MEMORANDUM_IDICO-Eng(August 28,2017).pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)