Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị

Thứ tư, 27/09/2017 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
BC tai chinh hop nhat HUD.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)