Các nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật 2012

Thứ sáu, 06/04/2012 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Các nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật 2012

 

Mã số

Tên Chương trình - Đề tài/Dự án

Cấp quản lý

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

QC-01-12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Bảo trì nhà ở và công trình dân dụng"

Bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN)

Hội Kết cấu và Công nghệ XD VN

2012

2013

QC-02-12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp".

Bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN)

Viện KTQH Đô thị - Nông thôn

2012

2012

QC-03-12

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành xây dựng đến năm 2030".

Bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN)

Viện KHCN XD

2012

2012

QC-04-12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Nhà và công trình dân dụng" - Phần Nhà ở (bổ sung)

Bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN)

Viện KHCN XD

2012

2012

QC-05-12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Xả nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị"

Bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN)

Cục HTKT, Hội MT XD VN

2012

2012

TC-01-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và các vấn đề cung về tiêu chuẩn hóa ngành xây dựng đến năm 2030".

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KTQH Đô thị - Nông thôn

2012

2012

TC-02-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kết cấu xây dựng đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN

2012

2012

TC-03-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN, các Hội nghề nghiệp

2012

2012

TC-04-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực đảm bảo chất lượng công trình xây dựng đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN & Cục GĐ

2012

2012

TC-05-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội địa kỹ thuật và nền móng công trình

2012

2012

TC-06-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội Môi trường XD Việt Nam

2012

2012

TC-07-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực VLXD đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-08-12R

Nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng đến năm 2030"

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KTQH Đô thị - Nông thôn

2012

2012

TC-09-12R

Phụ gia hóa học cho bê tông. Giới hạn hàm lượng ion cho phép. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội CN bê tông Việt Nam

2012

2012

TC-10-12R

Hướng dẫn thực hành khảo sát, sửa chữa và gia cường các kết cấu bê tông bị nứt.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội CN bê tông Việt Nam

2012

2012

TC-11-12R

Cẩm nang kỹ thuật hướng dẫn kiểm soát nứt trong bê tông khối lớn.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội CN bê tông Việt Nam

2012

2012

TC-12-12R

Kính xây dựng. Kính phủ lớp mềm truyền nhiệt thấp (kính low-E)

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-13-12R

Kính xây dựng. Kính phủ lớp cứng truyền nhiệt thấp (kính low-E)

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-14-12R

Sơn và vecni. Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ bay hơi.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-15-12R

Matit bitum cao su xảm khe co dãn cho bê tông. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-16-12R

Sơn giàu kẽm chống ăn mòn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-17-12R

Độ bền xâm thực của bê tông. Các yêu cầu chung khi thử nghiệm

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-18-12R

Bê tông tươi. Yêu cầu kỹ thuật.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-19-12R

Vữa khô trộn sẵn. Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-20-12R

Kính xây dựng. Đặc tính an toàn của kính phẳng. Phân loại và phương pháp thử.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện NC và phát triển Viglacera

2012

2012

TC-21-12R

Kính xây dựng. Phương pháp xác định khả năng lực của kính xây dựng.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện NC và phát triển Viglacera

2012

2012

TC-22-12R

Hướng dẫn sử dụng cát vùng ĐBSCL làm cốt liệu mịn cho bê tông và vữa xây.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện VLXD

2012

2012

TC-23-12R

Xây dựng trong vùng động đất

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội Kết cấu và Công nghệ XD VN

2012

2012

TC-24-12R

Chỉ dẫn kỹ thuật trong thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Áp dụng thử nghiệm

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội Kết cấu và Công nghệ XD VN

2012

2012

TC-25-12R

Độ tin cậy của kết cấu xây dựng và nền.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội Kết cấu và Công nghệ XD VN

2012

2012

TC-26-12R

Kiểm tra chất lượng bê tông cường độ cao và bê tông hạt nhỏ trong kết cấu toàn khối.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Hội Kết cấu và Công nghệ XD VN

2012

2012

TC-27-12R

Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bao che nhà ở và công trình công cộng sử dụng bê tông tổ ong.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN XD

2012

2012

TC-28-12R

Thép sơn phủ epoxy làm cốt cho bê tông.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN XD

2012

2012

TC-29-12R

Bê tông. Quy tắc kiểm tra và đánh giá độ bền.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện KHCN XD

2012

2012

TC-30-12R

Thiết bị đóng cọc. Yêu cầu an toàn.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Cty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định XD

2012

2012

TC-31-12R

Máy đào và chuyển đất. An toàn. Yêu cầu chung.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Cty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định XD

2012

2012

TC-32-12R

Máy đào và chuyển đất. An toàn. Yêu cầu đối với máy đào thủy lực.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Cty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định XD

2012

2012

TC-33-12R

Nhà và công trình. Nguyên tắc điều tra và quan trắc hiện trạng kỹ thuật.

Bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN), hướng dẫn kỹ thuật

Viện địa kỹ thuật. Liên hiệp các hội KHKT VN

2012

2012

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)