Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2012

Thứ năm, 05/04/2012 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2012

 

Mã số

Tên Chương trình - Đề tài/Dự án

Cấp quản lý

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

RD-1-12A

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ

Cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng

Viện KTXD, Vụ KTXD

2012

2012

RD-2-12A

Nghiên cứu mô hình Quỹ tiết kiệm nhà ở phục vụ đầu tư XD nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp

Bộ

Cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng

Cục QLN&TTBĐS

2012

2012

RD-3-12A

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và năng lực đối với các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Bộ

Cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng

Vụ QLHĐXD

2012

2012

RD-4-12A

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn công tác quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu công trình nhà máy điện hạt nhân

Bộ

Cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng

Cục GĐNN về CLCTXD

2012

2012

RD-5-12A

Nghiên cứu xây dựng "Chiến lược phát triển công trình xanh ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050".

Bộ

Cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng

Hội Môi trường XD Việt Nam

2012

2013

RD-1-12T

Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo trình độ phát triển công nghệ xây dựng hiện nay.

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường ĐHKT TP.HCM

2012

2013

RD-2-12T

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc trình độ cao đẳng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường ĐHXD Miền Trung

2012

2012

RD-3-12T

Nghiên cứu xây dựng giáo trình môn kết cấu BTCT, địa chất công trình dành cho hệ cao đẳng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường ĐHXD Miền Tây

2012

2012

RD-4-12T

Nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên các chuyên ngành xây dựng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 1

2012

2013

RD-5-12T

Nghiên cứu xây dựng bài giảng môn thi công hệ trung cấp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo phương pháp mô hình hóa

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 1

2012

2012

RD-6-12T

Nghiên cứu hoàn thiện Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành XD DD&CN

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 1

2012

2012

RD-7-12T

Nghiên cứu, đề xuất nội dung đào tạo kiến thức pháp luật xây dựng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng hệ trung cấp và cao đẳng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 1

2012

2012

RD-8-12T

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành quản lý xây dựng, kinh tế xây dựng hệ cao đẳng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 1

2012

2012

RD-9-12T

Nghiên cứu đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo trung cấp xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD   số 2

2012

2012

RD-10-12T

Nghiên cứu xây dựng các giáo trình đào tạo thực hành sản xuất gốm sứ trình độ cao đẳng nghề bằng phương pháp mô phỏng với công cụ đa phương tiện

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐ nghề Viglacera

2012

2012

RD-11-12T

Nghiên cứu biên soạn các giáo trình về công nghệ gia công kính xây dựng trình độ cao đẳng nghề

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐ nghề Viglacera

2012

2012

RD-12-12T

Nghiên cứu đổi mới giáo trình Kỹ thuật thi công, Tổ chức quản lý công trình xây dựng hệ cao đẳng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường CĐXD Nam Định

2012

2012

RD-13-12T

Nghiên cứu biên soạn các giáo trình gầm và thiết bị: các máy bơm bê tông, máy đóng cọc, máy xúc, máy nâng hàng; mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động; mô đun PLC cơ bản và nâng cao.

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Trường TC nghề cơ khí XD (COMA)

2012

2012

RD-14-12T

Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng EPC; thẩm định giá trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Học viện Cán bộ quản lý XD và Đô thị

2012

2012

RD-15-12T

Biên soạn Sổ tay hướng dẫn quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trường xây dựng

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Học viện Cán bộ quản lý XD và Đô thị

2012

2012

RD-16-12T

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Vụ HTQT

2012

2012

RD-17-12T

Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Bộ

Đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, y tế ngành xây dựng

Viện KHCN, Tập đoàn CNXD Việt Nam,  các cục, vụ liên quan

2012

2014

RD-1-12P

Biên soạn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trong quy hoạch đô thị.

Bộ

Quy hoạch, kiến trúc và nhà ở

Vụ KTQH, Viện KTQH ĐT-NT

2012

2013

RD-2-12P

Nghiên cứu các cơ sở khoa học về xây dựng thể chế tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch đô thị

Bộ

Quy hoạch, kiến trúc và nhà ở

Viện NC Đô thị và Phát triển Hạ tầng (Tổng hội XDVN)

2012

2012

RD-3-12P

Nghiên cứu và đề xuất hệ thống các tiêu chí đánh giá và cấp chứng nhận công trình xanh

Bộ

Quy hoạch, kiến trúc và nhà ở

Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

2012

2012

RD-4-12P

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị các tỉnh Nam Bộ.

Bộ

Quy hoạch, kiến trúc và nhà ở

Văn phòng 2 (BXD)

2012

2013

RD-1-12I

Biên soạn Hướng dẫn kỹ thuật chống thất thoát, thất thu nước.

Bộ

Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ môi trường

Cục HTKT

2012

2012

RD-2-12I

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.

Bộ

Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ môi trường

Viện KTQH, Phối hợp Cục HTKT

2012

2012

RD-3-12I

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ máy cào rác tự động cho các nhà máy nước.

Bộ

Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ môi trường

TCTy  Đầu tư nước và Môi trường VN Viwaseen

2012

2012

RD-1-12K

Nghiên cứu, đề xuất các công nghệ xây dựng nhà ở phù hợp tại Việt Nam

Bộ

Kết cấu, công nghệ xây dựng và tự động hóa

Viện KHCN XD; Cục QLN & TTBĐS

2012

2013

RD-2-12K

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quan trắc tự động để quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình

Bộ

Kết cấu, công nghệ xây dựng và tự động hóa

Viện KHCN XD

2012

2013

RD-3-12K

Nghiên cứu thực nghiệm mô hình tổng thể nhà cao tầng chịu tải trọng động đất

Bộ

Kết cấu, công nghệ xây dựng và tự động hóa

Viện KHCN XD

2012

2012

RD-4-12K

Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công xây dựng

Bộ

Kết cấu, công nghệ xây dựng và tự động hóa

Hội KC & CN XD Việt Nam; Viện KHCN XD

2012

2012

RD-1-12M

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục leo sàn phục vụ thi công xây dựng nhà cao tầng

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Cty TNHH Cơ điện Xây dựng

2012

2013

RD-2-12M

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy chấn tôn thủy lực phục vụ chế tạo các sản phẩm kết cấu thép

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

LILAMA 69-3

2012

2013

RD-2-12M

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phay di động phục vụ chế tạo thiết bị siêu trường, siêu trọng

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

LILAMA 69-3

2012

2013

RD-3-12M

Nghiên cứu và ứng dụng vữa cách nhiệt, chống cháy dùng trong các công trình xây dựng

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Viện VLXD

2012

2013

RD-4-12M

Nghiên cứu chế tạo dầu khoáng hoạt tính chống dính khuôn trong sản xuất gạch bê tông khí chưng áp.

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Viện VLXD

2012

2012

RD-5-12M

Nghiên cứu chế tạo màng chống thấm 2 thành phần gốc xi măng - polyme dùng để chống thấm công trình xây dựng

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Viện VLXD

2012

2013

RD-6-12M

Nghiên cứu chế tạo bê tông tiêu nước dùng trong các bãi đỗ xe, đường nội bộ.

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Cty CP  Bê tông và XD   Xuân Mai Vinaconex

2012

2013

RD-7-12M

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng lò sấy sơ cấp sấy gạch ngói, tận dụng nhiệt khí thải lò nung

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Hội Gốm sứ XD

2012

2013

RD-8-12M

Nghiên cứu chế tạo vữa dùng cho công nghệ phun vữa trát trần, tường.

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Hội CN bê tông VN

2012

2012

RD-9-12M

Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn trong môi trường nước biển từ nguyên liệu địa phương.

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Hội CN bê tông VN

2012

2012

RD-10-12M

Nghiên cứu xây dựng CSDL về khoáng sản làm xi măng.

Bộ

Công nghệ vật liệu và cơ khí xây dựng

Vụ VLXD

2012

2012

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)