Thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng công trình

Thứ hai, 21/10/2013 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng công trình

STT
Tên đơn vị
Lĩnh vực đăng ký HĐXD
Loại và cấp CTXD
 Ghi chú
1
Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)
Khảo sát xây dựng; Thiết kế; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật; Tư vấn giám sát xây dựng; Quản lý dự án xây dựng
- Dân dụng, công nghiệp cấp đặc biệt
 - Giao thông, Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt
 
2
Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)
Thiết kế, Thẩm tra TKKT, TK BVTC
- Dân dụng, Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
3
Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC)
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
4
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)
Thiết kế, Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông, Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
5
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Phòng (CIC)
Thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật; Tư vấn giám sát XD, khảo sát XD, kiểm định XD
- Dân dụng, công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
6
Trung tâm Kiểm định xây dựng Lào Cai
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
7
Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
Chưa thẩm tra số liệu
8
Trung tâm TVGS&QLDA xây dựng tỉnh Lào Cai
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp III
- Giao thông , Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
Chưa thẩm tra số liệu
9
Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông, Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
Chưa thẩm tra số liệu
10
Trung tâm Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
Chưa thẩm tra số liệu
11
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
12
Trung tâm Thí nghiệm & Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bạc Liêu
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
13
Trung tâm Thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông, Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
14
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng An Phú Thành, tỉnh Điện Biên
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
Chưa thẩm tra số liệu
15
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thiện Thành- tỉnh Điện Biên
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
Chưa thẩm tra số liệu
16
Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Quốc Cường - Điện Biên
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
Chưa thẩm tra số liệu
17
Công ty CP CONINCO đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng (CONINCO HOUSING)
Tư vấn giám sát, Thiết kế, Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Dân dụng, công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
18
Công ty Cố phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
Khảo sát xây dựng; Thiết kế; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật; Tư vấn giám sát xây dựng; Quản lý dự án xây dựng
- Dân dụng, Công nghiệp cấp đặc biệt
 - Giao thông cấp I
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
19
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Bộ Xây dựng
Thi công xây dựng
- Dân dụng, Công nghiệp cấp đặc biệt
 - Giao thông , Thủy lợi cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt
 
20
Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng (CC1)
Thi công xây dựng
- Dân dụng, Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp đặc biệt
- Thủy lợi cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt
 
21
Công ty Cố phần Xây dựng Lạc Hồng
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
 - Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
22
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp, Giao thông , Thủy lợi cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
Chưa thẩm tra số liệu
23
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông, Thủy lợi cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
24
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA)
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
25
Tổng công ty Sông Đà
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Thủy lợi cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
26
Viện Địa kỹ thuật và Công trình – Đại học Xây dựng
Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Thủy lợi cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
27
Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
- Thiết kế xây dựng công trình
- Thẩm tra thiết kế xây dựng
- Dân dụng, Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
28
Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Nam Định
- Thẩm tra thiết kế XDCT
- Kiểm định, giám định chất lượng;- Giám sát chất lượng công trình
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
29
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng (CIDECO)
- Thẩm tra thiết kế xây dựng
- Thiết kế xây dựng
- Dân dụng, Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợicấp II
 
30
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre
Tư vấn QLDA xây dựng công trình
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp, Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
31
Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Nhà Việt
- Lập dự án đầu tư XDCT
- Tư vấn thiết kế XDCT
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
32
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
- Lập dự án đầu tư XDCT
- Tư vấn thiết kế XDCT
- Giám sát chất lượng công trình; - Quản lý dự án; - Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
33
Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng Quốc tế
- Lập dự án đầu tư XD; Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp IV
- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV
- Thủy lợi cấp IV
 
34
Công ty TNHH Phát triển đô thị Việt Tân
- Lập dự án đầu tư XDCT; Tư vấn thiết kế XDCT; - Giám sát chất lượng công trình; - Quản lý dự án
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
35
Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (COSIC) (Sở Xây dựng -thành phố HCM)
- Khảo sát XD; Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám định chất lượng; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
36
Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng)
- Khảo sát XD; Kiểm định, giám định chất lượng; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
 
37
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình xây dựng Hải Phòng
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định chất lượng; Giám sát xây dựng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
38
Công ty kiến trúc A3
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
 
39
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 3 - ICIC
Thi công xây dựng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
40
Công ty TNHH Thiết kế Toàn Thịnh Phát Trẻ
Tư vấn thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
41
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định chất lượng; Giám sát xây dựng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
42
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng CDCC
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
43
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Xây dựng ACE
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
44
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Chi nhánh Miền Bắc
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
45
Viện nghiên cứu thiết kế Trường học
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
46
Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển công nghệ xây dựng
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
47
Công ty Cổ phần Kiến trúc Tây Hồ
Thẩm tra thiết kế XDCT; Tư vấn thiết kế XDCT; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
 
 
48
Chi nhánh Tổng công ty ACC - Xí nghiệp tư vấn, thiết kế và xây dựng ACC
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
 
 
49
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông Công chính
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
50
Công ty Cổ phần xây dựng Dilec
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
51
Viện khoa học công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội
Thẩm tra thiết kế XDCT;Giám sát chất lượng công trình;Kiểm định, giám định chất lượng;
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
52
Công ty Cổ phần Coninco 3C
Thẩm tra thiết kế XDCT; Tư vấn thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Tư vấn quản lý dự án
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Giao thông cấp III
- Công nghiệp cấp III
 
 
53
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng - CEEN
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
54
Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
55
Công ty Cổ phần Thiết kế và Tư vấn Xây dựng - Việt
Thẩm tra thiết kế XDCT; Tư vấn thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
 
 
56
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
57
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình Xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
58
Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng - Viện KHCN xây dựng (Bộ Xây dựng)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp II
 
59
Trung tâm Bảo tồn di tích và Di sản kiến trúc
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Di sản văn hóa cấp đặc biệt
 
60
Trung tâm Giám sát và Kiểm định chất lượng Xây dựng Vĩnh Phúc
Khảo sát XD; Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
61
Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt
- Thủy lợi cấp đặc biệt
 
62
Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng (Sở Xây dựng Bắc Ninh)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
63
Văn phòng tư vấn và chuyển giao Công nghệ xây dựng - Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
64
Công ty TNHH Bauer Việt Nam
- Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế XDCT;
- Thẩm tra thiết kế XDCT công trình ngầm, Nền, Móng cấp đặc biệt.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
- Thi công XDCT
- Công trình ngầm, công tình giao thông cấp đặc biệt
65
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Thiết Kế và Dịch Vụ Dự Án Thục Trang Anh (TTAD)
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
66
Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường (CONINCO-C&E)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Công nghiệp cấp II
 
67
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình Hải Phòng
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Kiểm định, giám định chất lượng.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
68
Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Trung tâm CQM)
Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình;
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II 
- Thủy lợi cấp II
 
69
Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư
Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I 
- Thủy lợi cấp II
 
70
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Thi công XDCT; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I 
- Thủy lợi cấp II
 
71
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Long Thành
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình;
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II 
 
72
Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám sát chất lượng công trình;
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
73
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST (Viện KHCN Xây dựng)
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình;
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
74
Công ty Cổ phần Tư vấn và Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội (Hacotec)
Tư vấn thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình;
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
75
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị công nghiệp
(RECTIE - Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP. HCM)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám định chất lượng; Thi công XDCT; Giám sát xây dựng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
76
Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Xây dựng
Tư vấn thiết kế XDCT, thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Thi công XDCT; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
77
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Bình Dương (Pacific.cc)
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
78
Công ty TNHH Tư vấn TK-XD Nguyễn Nhân
Tư vấn thiết kế XDCT, thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi III
 
79
Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn (S.A.C.D)
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT; Kiểm định, giám định chất lượng; Giám sát xây dựng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
80
Công ty CP Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
 
81
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
82
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV
Thi công XDCT
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt
 
82A
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV
Tư vấn thiết kế XDCT;
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 
83
Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC)
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp I
 
84
Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải
Tư vấn thiết kế XDCT; Thi công XDCT;
- Dân dụng cấp II
- Thi công giao thông cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
85
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà - Ucrin (Tổng công ty Sông Đà)
Tư vấn thiết kế XDCT; Giám sát xây dựng.
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
86
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng Hà Tĩnh
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
87
Công ty
Cổ phần K TEST
Khảo sát XD; Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát chất lượng công trình; Kiểm định, giám định chất lượng; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
88
Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư Phát triển điện Thanh Xuân 68
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT; Giám sát xây dựng.
- Công nghiệp cấp II
 
89
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Phú Mỹ - PMDC
Tư vấn thiết kế XDCT; Thẩm tra thiết kế XDCT;
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
 
Giám sát chất lượng công trình; Quản lý dự án.
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
90
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế và Xây dựng CIDC
Thẩm tra thiết kế XDCT
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tâng kỹ thuật cấp II
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)