Tham gia góp ý về Bộ luật dân sự sửa đổi 2015

Thứ ba, 14/04/2015 10:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Góp ý về Sở hữu toàn dân

Khoản 2 Điều 213 Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) quy định: “Sở hữu toàn dân là sở hữu đối với tài sản công, bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý”.

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát đối với các loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân, đề nghị dự thảo bộ luật này cần quy định cụ thể như sau

1. Mỗi loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân phải gắn với một chủ sở hữu cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: ông Nguyễn Văn B là đại diện chủ sở hữu khu đất A (sở hữu toàn dân).

2. Người dân phải được trao các quyền cụ thể nào đó (chứ không phải quyền danh nghĩa) để người dân thực thi nhiệm vụ quản lý, giám sát các loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)