Chấp thuận đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại dự án Khu dân cư Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, 05/12/2017 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi các khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước), theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo đất sạch, không còn công trình hiện trạng trên đất. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng sử dụng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2900/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại dự án Khu dân cư Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Theo đó, Dự án được Bộ Xây dựng cho ý kiến tại Văn bản số 821/BXD-PTĐT ngày 17/4/2017, trong đó đã nêu rõ Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án xác định các chỉ tiêu về dân số và sử dụng đất dịch vụ đô thị chưa phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN 01:2008/BXD).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 9803/UBND-CNN, Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 15/8/2017. Theo đó, quy mô dân số của Dự án đã điều chỉnh giảm từ 12.000 người xuống 9.000 người; Các chỉ tiêu sử dụng đất dịch vụ đô thị như Đất trường mầm non, Đất trường tiểu học, Đất cây xanh công viên đã được điều chỉnh phù hợp với QCXDVN 01:2008/BXD và Quy hoạch chung đô thị Biên Hòa được duyệt (Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai); Nội dung Hồ sơ dự án đầu tư cũng đã được điều chỉnh phù hợp với Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án.

Về vị trí được chuyển nhượng đất nền để lồng ghép vào nội dung chấp thuận đầu tư dự án:

Căn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, UBND tỉnh Đồng quyết định theo thẩm quyền vị trí được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, khi xem xét quyết định chấp thuận đầu tư Dự án.

Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn chấp thuận đầu tư, chưa tiến hành giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, do đó việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi các khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước), theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo đất sạch, không còn công trình hiện trạng trên đất. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng sử dụng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2900/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2900-BXD_PTDT_01122017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)