Hướng dẫn Sở Xây dựng Đắk Lắk phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang

Thứ sáu, 02/11/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã có công văn số 2176/SXD-KTVLXD gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang. Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-HTKT trả lời như sau: 

Về giá chuyển nhượng phần mộ cá nhân: Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (Nghị định số 23/2016/NĐ-CP) thì Sở Xây dựng tổ chức lập, Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân cần được xem xét trong dự án đầu tư khi phê duyệt và phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công 2014, Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đất đai 2013 và các quy định khác có liên quan.

Về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng, dự kiến ban hành trong năm 2018 làm cơ sở để các địa phương, đơn vị liên quan tham khảo, thực hiện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP thì các chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng bao gồm dịch vụ tổ chức tang lễ, hỏa táng, lưu giữ bình tro, cốt sau hỏa táng, chôn cất và xây dựng mộ,… Việc có hay không xác định chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người sử dụng dịch vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 25/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_25-BXD-HTKT_02112018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)