Công tác quản lý chất thải rắn

Thứ ba, 24/07/2018 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-HTKT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý chất thải rắn. 

Sau khi nhận được văn bản số 3834/STNMT-CTR của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn trong công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Về cự ly thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn là dịch vụ công ích. Do đó, việc áp dụng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ: Tài chính - Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để xác định cự ly thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là không phù hợp; Việc xác định cự ly thu gom, vận chuyển tại các công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt quy định tại mã hiệu định mức MT2.02.00 và MT2.03.00 trong bộ định mức dự toán ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 43/BXD-HTKT ngày 27/12/2017. Theo đó, cự ly thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt được xác định từ điểm đỗ xe chở rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe, không phân biệt điểm đỗ xe đó nằm trong hay ngoài địa bàn quận. Mức hao phí nêu tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.03.00 là mức hao phí cho công tác thu gom, vận chuyển rác với cự ly vận chuyển bình quân gia quyền về khối lượng vận chuyển.

Đối với công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công tại mã hiệu định mức MT1.02.00 trong bộ định mức dự toán ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-BXD, thì khối lượng công việc quét đường được nghiệm thu là khối lượng diện tích quét, gom rác được thực hiện từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau, với đơn vị tính là 10.000 m2, được xác định bằng 2m lòng đường của mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước nhân với chiều dài tuyến đường thực hiện trong một ca làm việc.

Trường hợp chiều rộng lòng đường ≤ 4m thì khối lượng diện tích nghiệm thu công tác quét, gom rác đường được xác định bằng chiều rộng lòng đường nhân với chiều dài tuyến đường thực hiện quét, gom rác trong một ca làm việc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_19-BXD-HTKT_23072018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)