Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 6

Thứ ba, 22/06/2021 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 6: Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Hệ thống dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch toàn quốc tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Toàn văn xem tệp đính kèm:

TBMT_22062021.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)