Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

Thứ sáu, 13/12/2019 22:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/TB-BXD thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng (Quy chế 315); Quyết định số 1036/QĐ-BXD ngày 10/12/2019 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2020. 

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Chương II của Quy chế 315;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định tại Điều 14, 15,16,17 Chương III của Quy chế 315.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp bao gồm:

- Thuyết minh nhiệm vụ và dự toán chi tiết;

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thư ký khoa học và các thành viên chính thực hiện có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);

- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối họp thực hiện nhiệm vụ KH&CN ;

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Bộ Xây dựng (thông qua Phòng Hành chính - Tổ chức) - số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 11/01/2020. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 11/01/2020.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ Ông Nguyễn Xuân Hiển, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 133; Di động: 0946853883.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_462-TB-BXD_11122019.pdf) Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)