Thành phần, số lượng hồ sơ

Thứ năm, 21/07/2011 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Quyết định số: 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, trong đó thể hiện các thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo như: người đại diện theo pháp luật; địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, website.

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quy định chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký hoạt động khoa học;

- Danh sách giảng viên (có tờ khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp) kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động;

- Tài liệu giảng dạy do cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng biên soạn phù hợp với chương trình khung theo quy định và tối thiểu có 03 bộ đề kiểm tra trắc nghiệp;

- Các tài liệu thuyết minh của cơ sở đào tạo thể hiện việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)