Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 09/10/2019 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 7461/VPCP-QHĐP ngày 21/8/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các đô thị, thị trấn miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng, có chính sách kích cầu xây dựng thị trấn văn minh đô thị như chính sách xây dựng nông thôn mới. Có cơ chế hỗ trợ cho các thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng đã có công văn 2406/BXD-QHKT (09/10) xin được trả lời như sau:

1. Trong thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị nói chung và thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật của các đô thị, trong đó có các đô thị miền núi như:

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng tại các đô thị, trong đó có các đô thị, thị trấn miền núi.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với một số địa phương tổ chức lập các quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch xây dựng vùng Trung và du miền núi Bắc Bộ gồm 17 tỉnh, Quy hoạch xây dựng cao nguyên đá Đồng Văn, Quy hoạch chung đô thị Hà Giang - tỉnh Hà Giang; Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu – Sơn La, . . .) trong đó bao gồm định hướng phát triển các điểm dân cư và đô thị.

b) Về phát triển đô thị:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị, trong đó đã quy định tại Điều 9 về tiêu chí riêng về phân loại áp dụng cho các đô thị, thị trấn miền núi theo hướng thuận lợi hơn. Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn để khuyến khích mô hình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững và bảo vệ môi trường, phù hợp với đặc thù đô thị miền núi, vùng cao; đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 về phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 nhằm định hướng cho các đô thị, qua đó giúp các đô thị được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ như tài chính xanh của Ngân hàng Nhà nước, các quỹ tài chỉnh như AFD, GEF,…

Chính phủ đã quan tâm bố trí vốn đầu tư trong các kế hoạch hàng năm cho những nhiệm vụ phát triển đô thị, đồng thời vận động các cơ quan tài chính đa phương để trực tiếp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đô thị miền núi như Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia khu vực Miền núi phía Bắc (RBNUDP-NM) do World Bank tài trợ đã được triển khai tại 7 tỉnh (Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái và Điện Biên) từ năm 2015 – 2021 trị giá 250 triệu Đô-la Mỹ với nhiều kết quả khả quan.

2. Về cơ chế hỗ trợ cho các thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị:

Ngày 21/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1285/TTg-CN giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan và đề nghị sự tham gia của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng tiêu chí văn minh đô thị theo Nghị Quyết liên tịch số 88/NQLT/C-DDCTUBTWWMTTQNN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2406/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)