Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 07/10/2019 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến theo công văn số 3243/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nâng mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ làm mới từ 25 triệu đồng/hộ, lên mức 50 triệu đồng/hộ. Vì mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm như hiện nay thấp chưa đáp ứng được nhu cầu làm nhà của hộ nghèo”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2372/BXD-QLN (07/10) trả lời như sau:

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh mức cho vay ưu đãi mỗi hộ gia đình được vay ưu đãi 25 triệu thì cần có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 50 triệu đồng. Mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước. Riêng với trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu hoặc kinh phí xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần chủ động cân đối, bố trí một phần kinh phí từ ngân sách của địa phương và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia giúp đỡ thêm để các hộ nghèo có thêm kinh phí xây dựng nhà ở.

Về đề nghị nâng mức cho vay xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg lên mức 50 triệu đồng/hộ, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai để tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2372/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)