Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 17/12/2019 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11042/VPCP-QHĐP ngày 3/12/2019  với nội dung kiến nghị: “Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cũng như cả nước. Hướng phát triển xây dựng Đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường” là phù hợp với thế mạnh của tỉnh và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế chính sách riêng để công nhận Thừa Thiên Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2957/BXD-QLN (17/12) trả lời như sau:

Hiện nay, công tác phân loại đô thị được thực hiện theo các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Hệ thống đô thị được phân loại theo loại đặc biệt và từ loại I đến loại V. Nghị quyết cũng đã quy định về việc phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù như đô thị là trung tâm du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, đô thị ở miền núi, vùng cao, có đường biên giới quốc gia, đô thị ở hải đảo. Tuy nhiên, Nghị quyết chưa có các quy định về “đô thị di sản đặc thù”. 

Ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng ý chủ trương đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Huế là đô thị trung tâm, đô thi hạt nhân làm nòng cốt thúc đẩy việc đưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 15/11/2019, Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế báo cáo về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan sẽ tham mưu đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế để phát huy những giá trị đặc thù và lợi thế so sánh của Tỉnh.

Ngày 8/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, xem xét những vướng mắc, bất cập, hạn chế (nếu có) trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị trong thời gian qua, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, trên cơ sở đó, có các đề xuất cụ thể và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2957/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)