Hướng dẫn một số nội dung tại QCVN 01:2021/BXD và QCVN 06:2022/BXD

Thứ tư, 15/03/2023 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 939/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương về cách xác định diện tích sàn khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng và hướng dẫn phân nhóm nhà, công trình theo nguy cơ cháy.

Theo đó, về cách xác định diện tích sàn khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng quy định tại điểm 1.4.21 về  Hệ số sử dụng đất là “Tỷ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm (trừ các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình) trên tổng diện tích lô đất.”. Quy định này được hiểu như sau:

Khi tính hệ số sử dụng đất của công trình, được trừ đi các diện tích sàn sau:

- Diện tích sàn phục vụ phòng cháy chữa cháy, bao gồm: gian lánh nạn, thang thoát hiểm, thang máy chữa cháy, phòng trực PCCC, (trong đó bao gồm toàn bộ diện tích được thiết kế để bố trí các thiết bị kỹ thuật và phòng đệm (nếu có) sử dụng cho hệ thống PCCC của công trình).

- Diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật chung của công trình, bao gồm: diện tích sàn bố trí trục kỹ thuật hoặc diện tích sàn dùng để đặt các thiết bị kỹ thuật công trình phục vụ hệ thống cấp nước và thoát nước; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống thu gom rác (bao gồm phòng đệm - nếu có); hệ thống điện và truyền thông.

- Diện tích đỗ xe (bao gồm cả đường nội bộ, khu vực kiểm soát trong gara/bãi để xe).

Lưu ý: Phần chiếm diện tích sàn của cột, vách thuộc hệ kết cấu và phần cầu thang thuộc hệ thống giao thông chung của công trình (trừ thang thoát hiểm và thang máy chữa cháy), không thuộc diện tích được trừ đi khi tính hệ số sử dụng đất của công trình.

Về phân nhóm nhà, công trình theo nguy cơ cháy

Căn cứ trình bày của Quý công ty, công trình Tổ hợp dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp gồm 03 khối tách biệt thì:

- Khối thương mại 03 tầng độc lập, khi phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng (Bảng 6 – QCVN 06:2022/BXD), thuộc nhóm F3.1 hoặc F3.2;

- Khối tháp văn phòng 32 tầng độc lập, khi phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng (Bảng 6 – QCVN 06:2022/BXD), thuộc nhóm F4.3;

- Trường hợp khối căn hộ cao cấp gồm 02 tháp cao 28 tầng có chung khối đế 03 tầng làm tiện ích, thương mại phục vụ cho khối căn hộ (trong đó diện tích sàn xây dựng dùng cho công năng chung cư chiếm hơn 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà, không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe), khi phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng (Bảng 6 – QCVN 06:2022/BXD), thuộc nhóm F1.3.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 939/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)