Ý kiến về định mức kinh tế kỹ thuật chôn lấp rác

Thứ sáu, 11/10/2019 11:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2431/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho ý kiến về định mức kinh tế kỹ thuật chôn lấp rác.

1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng.

2. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chôn lấp rác phải dựa trên các căn cứ:

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, môi trường áp dụng cho công tác chôn lấp rác;

- Quy trình kỹ thuật được phê duyệt;

- Số liệu khảo sát thực tế phù hợp với nhật ký thực hiện, hồ sơ nghiệm thu công tác.

3. Việc ý kiến hướng dẫn thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp áp dụng hợp đồng EC, Bộ Xây dựng đã có ý kiến cụ thể tại văn bản số 2338/BXD-KTXD ngày 02/10/2019 gửi Sở Giao thông tỉnh An Giang và Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2431/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2431-BXD-KTXD_11102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)