Hướng dẫn Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ tư, 25/09/2019 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2266/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán” theo đó cụ thể:

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá mới áp dụng cho khối lượng công tác lớn hơn 120% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký (khối lượng đến 120% áp dụng đơn giá hợp đồng; khối lượng >120% áp dụng đơn giá mới theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá mới áp dụng cho khối lượng công tác còn lại (các khối lượng công việc <80% áp dụng đơn giá mới theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2266/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2266-BXD-KTXD_25092019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)