Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thực hiện hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 16/09/2019 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2191/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Đối với các công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình, thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng điều chỉnh làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Như vậy, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 982/SGTVT.CLCTGT, việc điều chỉnh, thực hiện thanh, quyết toán hợp đồng phần thi công xây dựng được thực hiện theo nội dung Hợp đồng số 08./HĐ-EC.2017 và các tài liệu khác có liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trường hợp hợp đồng đã ký có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có), báo cáo người quyết định đầu tư quyết định theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2191/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2191-BXD-KTXD_16092019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)