Áp dụng định mức đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thứ tư, 21/08/2019 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1826/UBND-BQLDA ngày 22/07/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, chủ đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư (xây dựng nhà ở cao tầng) tại ô đất ký hiệu C13/DD1 thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 759/BXD-KTXD ngày 12/4/2019 trả lời về việc áp dụng các định mức công bố theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định số 1173/QĐ-BXD theo đề nghị tại văn bản số 146/UBND-BQLDA ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Nội dung văn bản lần này Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai có bổ sung thêm đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức công bố theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có công văn 1981/BXD-KTXD (21/8) có ý kiến như sau:

Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố (kèm theo Công văn số 1176/BXD-VP, Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007; Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt, Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung),.…) là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Đối với công trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu và đã ký hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo quy định của hợp đồng đã ký phù hợp với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng có liên quan. Trường hợp hợp đồng không qui định áp dụng các định mức trên để điều chỉnh giá thì không phải áp dụng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, các nội dung, điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, đảm bảo không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1981/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1981-BXD-KTXD_21082019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)