Áp dụng quy chuẩn trong phát triển mới cửa hàng xăng dầu

Thứ ba, 20/08/2019 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 120/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Nguyễn Nguyễn Bình hướng dẫn áp dụng quy chuẩn trong phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2008/BXD, ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là “những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương”; trong đó, bao gồm quy định đối với các công trình trạm xăng dầu về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ cảnh quan.

Hiện nay Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức soát xét chỉnh sửa. Trong thời gian chờ quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng mới ban hành thay thế Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD, các yêu cầu về khoảng cách an toàn của trạm xăng dầu được áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2013/BCT. Ngoài ra, việc phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang cần đảm bảo phù hợp với các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc cấp phép xây dựng các công trình trạm xăng dầu phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 120/BXD-QHKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_120-BXD-QHKT_20082019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)