Xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị của Công ty Công trình Đô thị Bình Dương

Thứ tư, 16/12/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2918/BXD-KTXD gửi Công ty Công trình Đô thị Bình Dương về việc xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

 Đối với công tác thu gom và vận chuyển rác quy định tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.05.00 trong tập Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng, thì cự ly thu gom và vận chuyển rác trong định mức được xác định là từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2918/BXD-KTXD.

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2918 BXD-KTXD_15122015.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)