Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ngập úng đường phố và đánh giá ảnh hưởng của ngập úng đến giao thông đô thị”

Thứ ba, 21/01/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 79/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ngập úng đường phố và đánh giá ảnh hưởng của ngập úng đến giao thông đô thị”.

Theo đó, Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ngập úng đường phố và đánh giá ảnh hưởng của ngập úng đến giao thông đô thị”. Danh sách hội đồng gồm 11 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng:  

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thư ký Hội đồng: 

Bà Quách Thị Huệ Linh Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các Ủy viên phản biện: 

Ông Đỗ Quốc Khánh - Trưởng phòng Hạ tầng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Bà Vũ Thị Vinh - Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các đô thị Việt Nam

Các Ủy viên Hội đồng: 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Ông Tạ Quốc Thắng - Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Ông Trương Văn Quảng - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Ông Trần Văn Nhân - Nguyên Trưởng phòng Phòng Quản lý kỹ thuật - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Bà Lê Thị Bích Thuận - Chuyên gia Tổng Hội Xây dựng

Ông phạm Hoài Chung - Giám đốc Trung tâm Giao thông đô thị và nông thôn – Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải

Khách mời:

1. Đại diện Lãnh đạo – Trường Đại học Xây dựng;

2. Đại diện Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2020. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 79/QĐ-BXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_79-QĐ-BXD_21012020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)