Quyết định Phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam

Thứ năm, 02/01/2020 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc Phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)