Bộ Xây dựng tổ chức họp giao ban đánh giá công tác chỉ đạo điều hành tháng 6 và 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015

Thứ năm, 09/07/2015 21:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 9/7/2015, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp giao ban đánh giá công tác chỉ đạo điều hành tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, chương trình công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Xây dựng. Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà, Nguyễn Đình Toàn, Bùi Phạm Khánh, Phan Thị Mỹ Linh, Lê Quang Hùng, đại diện Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hoàn thành nhiều phần việc quan trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Xây dựng tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016.

Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó đã tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà theo theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, tiếp tục thực hiện, kiên định những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị tường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia, thực hiện tái cơ cấu ngành xây dựng, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước…

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước được Bộ Xây dựng thực hiện phù hợp với cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều quan điểm, tư tưởng đổi mới mang tính đột phá, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành 5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định, đồng thời hoàn thiện và trình Chính phủ Dự thảo 5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi năm 2014, Bộ Xây dựng cũng đã bàn hành theo thẩm quyền 5 thông tư...
 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị
 

Bên cạnh việc chú trọng hoàn thiện Hệ thống thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cũng đặc biệt quan tâm cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như người dân tham gia hoạt động xây dựng. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ hiện vẫn đang tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tích cực nghiên cứu chiến lược, chính sách vĩ mô, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế phục vụ quản lý nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong ngành.

Sáu tháng qua, giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành ước đạt 393,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014 (theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 313,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính đến hết tháng 6/2015 đạt khoảng 35,3% (tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2014). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 80%, tỷ lệ thất thu nước sạch còn 25,5% (giảm 0,5% so cùng kỳ năm 2014). Đến nay, diện tích bình quân về nhà ở đạt khoảng 21,6m2 sàn (tăng 1m2 sàn/người so với cùng kỳ năm 2014). Trong 6 tháng qua, tổng diện tích nhà ở được phát triển ước đạt khoảng 52 triệu m2 sàn, trong đó có khoảng 0,6 triệu m2 nhà ở xã hội.

Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, qua 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực chủ yếu như xây lắp, sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng... có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2014, với tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ước đạt 76.466 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm 2015, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá: "Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự góp ý của các Bộ, ngành và bằng cơ sở khoa học, thực tiễn, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện các thể chế pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, tích cực đổi mới công tác quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, đồng thời tập trung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong lĩnh vực xây dựng, nhờ đó công tác quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả".

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Cùng với việc đánh giá những kết quả tích cực mà ngành Xây dựng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2015, đó là: "Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014, Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi năm 2014".

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng tập trung sửa đổi bổ sung các nghị định về quản lý phát triển đô thị, nâng loại đô thị, quản lý nghĩa trang, điều chỉnh, bổ sung các định mức một cách hợp lý, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên môn về quản lý chất lượng hoạt động xây dựng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ Xây dựng thời gian tới cần đổi mới các ban quản lý, kiểm soát năng lực nhà thầu, thực hiện tốt các chương trình nhà ở, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo trong đó có đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng phải là nòng cốt trong việc tạo ra nhà ở xã hội.

Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm 2015, Bộ Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như sau: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014 và các luật có liên quan đến xây dựng, tăng cường quản lý và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch, triển khai thực hiện Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị tường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2014 - 2020, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng như Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng...
 

Trần Đình Hà
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)