Công nhận “Viện phát triển quốc tế học” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Thứ năm, 19/07/2012 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 628/QĐ-BXD về việc công nhận: “Viện phát triển quốc tế học” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

Viện phát triển quốc tế học có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 628/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)