Văn bản số 662/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố Chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2008

Thứ ba, 11/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/04/2008, Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2008 kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bạn đọc xem toàn văn văn bản trong file đính kèm dưới đây./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)