Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung(09/11/2021)

Ngày 09/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1231/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2020 - 2021, gồm:

<<1...3456...181>>
Tìm theo ngày :