Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng(04/01/2022)

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1438/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2020 gồm:

Tìm theo ngày :