Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 65 cá nhân thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam(14/03/2022)

Ngày 14/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 107/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 65 cá nhân thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2021, gồm:

Tìm theo ngày :