HUD xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới(12/10/2009)

Với những thành tích đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị-HUD đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tìm theo ngày :