Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội(16/10/2009)

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1013/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam gồm:

Tìm theo ngày :