Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 18 cá nhân thuộc Sở Xây dựng Thanh Hoá(05/03/2010)

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 262/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 18 cá nhân thuộc Sở Xây dựng Thanh Hoá, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009:

Tìm theo ngày :