Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 11 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị(19/01/2010)

Ngày 18/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 11 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009, gồm các cá nhân và tập thể sau:

Tìm theo ngày :