Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Viện Kinh tế Xây dựng(08/11/2022)

Ngày 08/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1024/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, gồm:

Tìm theo ngày :