Mời tham dự Hội thảo đào tạo với chủ đề “Thúc đẩy phát triển công trình phát thải ròng bằng 0 – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp khuyến nghị cho Việt Nam”(01/12/2022)

Nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26 và triển khai nội dung của Quyết định số 385/QĐ-BXD ngày 12/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng "phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26", Bộ Xây dựng phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức Hội thảo đào tạo với chủ đề “Thúc đẩy phát triển công trình phát thải ròng bằng 0 – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp khuyến nghị cho Việt Nam”.

Tìm theo ngày :