Đề xuất điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định 1232/QĐ-TTg(20/11/2018)

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2502/BXD-QLDN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg.

Tìm theo ngày :