Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình(24/10/2012)

Ngày 22/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1834/BXD-KTXD gửi ở Xây dựng tỉnh Thái Bình về điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

1
Tìm theo ngày :