Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về tiêu chí đô thị sinh thái(26/09/2019)

Ngày 26/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 87/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hướng dẫn về tiêu chí đô thị sinh thái.

12
Tìm theo ngày :