Thông báo mời thầu của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định(06/08/2014)

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định thông báo mời thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy tính phòng ngoại ngữ năm 2014 nội dung như sau :

Tìm theo ngày :