Hà Nội: Ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động(20/03/2023)

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP. Hà Nội sẽ tập trung, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Tìm theo ngày :