Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn(17/09/2009)

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 31/2009/TT-BXD về việc ban  hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Tìm theo ngày :