Nhiều ưu đãi cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA(03/10/2009)

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Tìm theo ngày :