Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị(17/11/2009)

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 36/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Tìm theo ngày :